Երկու արդյունավետ բնական միջոց, որոնք կօգնեն ազատվել լա րվածությունից ու կհանգստացնեն նյ արդերը

Ժամանակակից կյանքի չափազանց արագ ռիթմը նորմալ հանգստի պակասը,ինչպես նաև մշտական ս թրեսները,լարվ ածությունն ու անհանգստությունը խիստ բացասաբար են անդրադառնում մարդկանց հո գեկան առողջության ու նյա րդային համակարգի վրա: Նման դեպքերում սթ րեսից ու նյար դային լարվածությունից ազատվելու համար մարդիկ սովորաբար ընդունում են հանգս տացնող դե ղամի ջոցներ,

սակայն նմանատիպ ազդեցությամբ օժտված դե ղամիջոց կարելի է պատրաստել նաև ինքնուրույն՝կիրառելով միայն բնական բաղադրիչներ,ինչը թույլ կտա խուսափել կողմնակի վ նասակար ազդեցություններից ու կա խվածությունից:Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երկու արդյունավետ բնական միջոց, որոնք կօգնեն ազատվել լար վածությունից ու կհանգստացնեն նյարդերը:Խառնել մեկական ճաշի գդալ մանրացրած առյուծագիի խո տը կատ վախոտի արմատներն ու ալոճենու հատապտուղները,այնուհետև ստացված խառնուրդին ավելացնել մի բաժակ եռման ջուր ու թրմել մեկ ժամ:Պատրաստի թուրմը քամել,բաժանել չորս մասի և խմել օրական երեք անգամ ուտելուց առաջ և ևս մեկ անգամ քնելուց առաջ (յուրաքանչյուրը 1/4 բաժակ):Սթր եսն ու լար վածությունը բ ացասաբար են անդրադառնում նաև քնի որակի վրա,ինչն էլ ավելի է վատ թարացնում

մարդու վիճակը: Նման դեպքերում քնի բարելավման համար կարելի է շաբաթական երկու անգամ սոճու փշատերևների թուրմով լոգանք ընդունել:Պարզապես հարկավոր է կոներով պատված ճյուղերին ավելացնել սառը ջուր,դնել կաթսան կրակին ու եռացնել կես ժամ: Այնուհետև ծածկել տարան կափարիչով, թրմել ևս 12 ժամ,իսկ պատրաստ լինելուն պես քամել և օգտագործել՝ավելացնելով լոգանքի ջրին: