Հարսանիքի ամենահետաքրքիր պահին փեսան շուռ եկավ և սիրո խոստովանություն արեց ուրիշին․Բոլոր ներկաները շոկի մեջ էին

Հարսանիքի ամենահետաքրքիր պահին փեսան շուռ եկավ և սիրո խոստովանություն արեց ուրիշին․․․բոլոր ներկաները շոկի մեջ էին։Հարսանքն իսկապես շատ կարևոր օր է: Բոլորն անհամ բեր սպա սում են փե սայի և հարսի երկար սպասված եր դմանը: Շատ տարբեր դեպքեր են լինում հարսանիքների ժամա նակ, սակայն ոչ

բոլո րն են այսպիսի ավարտ ունե նում: Երիտասարդները հարսան եկան արարողու թյան ժամանակ պիտի միմյանց երդ վեին, որ հավերժ իրար կողքի կլինեն: Փեսան իր սերը խոստավնեց հարսին, սակայն ավելացրեք, որ կա ևս մի օրիօրդ, ում նա խելագարի պես սիրում է: Նա պտտվեց փոքր աղջնակի կողմ, ով կանգնած էր նորապսակների ետևում: Տղամարդն ասաց, որ միշտ կսիրի և կպաշտ պանի նրան, հոգ կտանի և երբեք չի լքի:

Երե խան հարսի դուստրն էր: Նա այդքան ժա մանակ առանց հոր է մեծացել: Աղջիկը շնորհակալություն հայտ նեց և ամուր գրկեց նոր հորը:Ներկաները չկարողացան զսպել արցունքները՝ տեսնելով երեխայի և երիտաս արդ զույգի անկեղծ զգացմունքներն ու մեծ սերը…