Պատրաստեք այս խառնուրդը, և կարճ ժամանակ անց մեջքի ցավնը ընդմիշտ կանհետանա

Շատ մարդիկ հաճախ ստիպված են լինում դիմանալ մե ջքի, ո տքերի ու ող նաշարի ցա վին: Պատճառները տարբեր են, սակայն, բնական է, ոչ մի լավ բանի մասին դա չի վկայում: Վիճակագրությունը փաստում է, որ մարդկանց 1/3 մասն ունի հո դերի հետ կապված խն դիրներ: Բժ իշկները խորհուրդ են տալիս կատարել տարբեր վարժություններ՝ ցա վը մեղմացնելու համար: Բնականաբար, նրանք իրավացի են, չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն միշտ պիտի լինի: Սակայն ցանկալի է կատարել կոմ պլեք սային բո ւժում՝ կիրառելով նաև ժողովրդական բնական միջոցներ:

Անթերի խառնուրդ՝ մեջքի ց ավի դեմ․ Պետք է ամեն օր՝ 2 ամիս շարունակ, օգտագործել 5 հատ թզի, ծիրանի և սալորի չիր: Այս մթերքները պարունակում են մեծ քանակությամբ վի տամիններ, որոնք կսնուցեն ձեր հյ ուսվածքները և օրգ անիզմը կազատեն ց ավից: Կարող եք չրերից վ իտամինային խառնուրդ պատրաստել՝ կտ րատ ելով դրանք մանր կտորների և միացնելով մի տարայի մեջ: Օգտակար կլինի համադրել վիտ ամինային խառնուրդի

օգտագործումը և ֆիզիկական վարժությունների կատարումը: Եթե մեջքի ցա վը ուժեղ է և չգիտեք պատճառը, անհապաղ դիմեք բ ժիշկի: Ինքնաբու ժությունն այս դեպքում ոչ մի օգուտ չի տա: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բու ժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առո ղջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժ իշկների։