30 տարեկան կինը ծանր ծն նդաբերության ժամանակ երեխայի կյանքը փրկելու համար, ստիպված եղավ գնալ կես արյան հատման առանց անզ գայացման. Մայրական սերը այսպիսին է

Ես մասնագիտությամբ բժի շկ-անա սթեզիոլոգ եմ ,կես դրույքով աշխատում եմ ծն նդատանը:Սովորաբար լինում եմ կես արյան հատման ժամանակ,ինչը այնքան էլ բարդ երևույթ չէ: Հիմնականում նման դեպքերում կատարում ենք է պիդ ուրալ անզգայացում,որի ընթացքում ծնն

դաբերողի գիտակցությունը տեղում է լինում: Իմ մասնագիտական կյանքում շատ տարբեր դեպքեր են եղել,սակայն այս մեկը հավերժ մնացել է հիշողությանս մեջ:Ես մասնագիտությամբ բժի շկ-անա սթեզիոլոգ եմ ,կես դրույքով աշխատում եմ ծն նդատանը:Սովորաբար լինում

եմ կես արյան հատման ժամանակ,ինչը այնքան էլ բարդ երևույթ չէ: Հիմնականում նման դեպքերում կատարում ենք է պիդ ուրալ անզգայացում,որի ընթացքում ծնն դաբերողի գիտակցությունը տեղում է լինում: Իմ մասնագիտական կյանքում շատ տարբեր դեպքեր են եղել,սակայն այս մեկը հավերժ մնացել է հիշողությանս մեջ: