25-ամյա որդին գնացքում հորը տարօրինակ հարցեր տվեց, իսկ նրանց դիմաց նստած զույգը հորը խորհուրդ որդուն տանել հո գեբու յժի մոտ․․․Հայրիկի պատասխանը լսելուց հետո չկարողացան զսպել հուզմունքը

25-ամյա որդին գնացքում հորը տարօրինակ հարցեր տվեց, իսկ նրանց դիմաց նստած զույգը հորը խորհուրդ որդուն տանել հո գեբո ւյժի մոտ․․․Հայրիկի պատասխանը լսելուց հետո չկարողացան զսպել հուզմունքը Մի ծեր մարդ իր 25-ամյա տղայի հետ նստում են գնացք: Տղան նստում է պատուհանի մոտ:Երբ գնացքը շարժ-վում է, նա ձեռքը տանում է պատո ւհանից դուրս ու հանկ արծ ուր ախացած բղավում է.

-Հայրիկ, բոլոր ծառերը հետ են գնում, տ՞եսնում ես Հայրը լսում է տղային ու ժպտում: Նրանց դիմաց ամո ւսնական մի զո ւյգ էր նստած ու տարօ րինակ հայաց քով հետևո ւմ էին երիտասարդի քայլերին, քանի որ նա այդքան մեծ էր ու իրեն փոքր երեխայի պես էր պահում: -Հայրիկ, տ՞եսնում ես լիճն ու կենդանիներին, ամպերին նայի’ր, տես ինչ չքնաղ են: Քիչ անց սկսեց անձրև տեղալ, և տղան, երբ զգաց անձ րևի կաթիլն իր ձե ռքի վրա, կրկին ժպ տաց ու ասաց. -Հայրիկ, անձրև է գալիս, տ՞եսնում ես,

տ՞եսնում ես պապ։ Ամո ւսնական զույգը որոշեց հարց տալ ծերունուն. -Պարո’ն, ին՞չու Ձեր տղային չեք տանում հո գեբո ւյժի մոտ։Շատ լավ մասնագետներ կան ու կօգնեն Ձեր տղային: Ծեր մարդը, նայելով զույգին, պատասխանեց. -Մենք հենց հի վանդա նոցից ենք գալիս. այսօր իմ տղան կյանքում առաջին անգամ տեսողո ւթյուն է ձեռք բերել: