Ոչ մի բժիշկ չէր կարողանում հասկանար 16-ամյա գեղեցկուհու մ ահվան պատճառը, բայց երբ հետազոտությունների ժամանակ զննեցին նրա ստ ամոքսը

Ժասմին Բիվերը 16 ամյա աղջիկ էր: Նա դպրոցում էր, երբ հանկարծ իրեն վա տ զգաց: Ուսուցչուհին նրան տուն ուղարկեց և խորհուրդ տվեց բժիշկ կանչել:Երբ աղջիկը տուն հաս ավ, նրա մարմնին սկսեցին տարօրինակ սպի-տակ բծեր հայտնվել: Ժասմինին շտապ տեղա փոխեցին վերակենդ անացման բաժանմունք, որտեղ, ց ավոք, նա մ ահացավ:

Պարզվեց, որ Ժասմինը մ ահացել է պե րիտոնիտից՝ որովայնի բո րբոքումից: Բժիշկները չէին հասկանում, թե ին-չու չկարողացան փրկել աղջկա կյանքը:Ավելի ուշ՝ զննելով նրա ստա մոքսը, պարզվեց Ժասմինի մ ահվան պատ-ճառը: Հետազոտո ւթյունը ցույց տվեց, որ Ժա սմինն ունեցել է խանգարում, որը կոչվում է տրի խոֆագիա: Դա հազվադեպ հանդիպող հի վանդություն է, որը հանգեցնում է նրան, որ մարդ սկսում է ուտել սեփական մազերը:

Արդյունքում դրանք մնում են ստո մքսում, անցնում են աղ իների մեջ և բո րբոքում ներ առաջացնում:Նման խան-գարմամբ տառապող մարդկանց մեծամասնությունը մ ահանում է:Երբեմն լինում է նաև ար յան վ արակում: Ժաս-մինի ծնողներն ու մտերիմները երկար ժամանակ շոկի մեջ էին: Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում հավատալ, որ իրենց սիրելի աղջիկն այլևս ողջ չէ…