Աղբարկղում գտած փաստաթղթերը տիրոջը հանձնելուց հետո անտուն տղամարդու մտքով անգամ չէր անցնի, որ իր այդ քայլը ինչ-որ մեկի կյանքը կարժենա

Ոչ ոք չէր էլ մտածի,որ նման բան կարող է լինել ոչ միայն ֆիլմում:Երջ անիկ ավարտով այս պատմությունը տեղի է ունեցել Չելյա բինսկ քաղաքում:Անտո ւն մարդկ անցից մեկը աղբարկղի մեջ գտավ վիրահ ատության համար նախատեսված մի փաստաթուղթ,որը պատկանում էր 18-ամյա մի տղայի:Խոսքը գնում էր սրտի վիրահատութ-յան մասին: Այս մարդը որոշեց տիրոջը գտնել և հանձնել փաստաթղթերը նրան:

Երբ նա գտավ այդ տղայի հասցեն,նա անմի-ջապես գնաց նրանց տուն:Նրան դիմավորեց տղայի մայրը,ով ուղղակի ապ շեց այս ամենից: Պարզվեց,որ տղայի վրա հարձակվել են գողեր և գողացել նրա դրամա պանակն ու արժեքավոր իրերը,իսկ փաստաթղթերը աղբն են նետել: Ընտանիքում բոլորը խառնվել էին իրար,քանի որ առանց այդ փաստաթղթերի անհնար կլիներ անցկացնել վի-րահատությունը,իսկ դրա հետաձգումը ճակատագրական կարող էր լինել:

Տղայի մայրդը սկսեց տոպրակների մեջ լցնել այն,ինչ տանն ունեին: Նա հավաքեց բոլոր ուտելիքները,իր մոտ եղած 600 ռո ւբլին և ասաց,որ եթե գո ւմարը քիչ է,ապա ինքը կարող է հարևանից պարտքով վերցնել և տալ այս անտուն մարդուն:Սակայն Կիրիլը՝անտո ւն մարդը,ուղղակի շնորհա-կալություն հայտնեց փոքրիկ նվերի համար և հեռացավ: