Մոշի տերևները 22 անգամ ավելի շատ կալցիում են պարունակում, քան կաթը

Ճապոնիայի առո ղջապահության նախարարության կողմից վերջերս անցկացված հետազոտությունները վկայում են, որ մոշի տերևները 22 անգամ ավելի շատ կալ ցիում են պարունակում, քան կաթը։ Սա հրաշալի նորություն է նրանց համար, ովքեր լակ տոզայի յուրացման խնդիր ունեն։ Ընդ որում, սա մոշի միակ դրական հատկությունը չէ։

Մոշի տերևները հարուստ են վիտ ամին C-ով, որը դրական ազդեցություն է ունենում ոս կորների, ատամների, ար յունատար ան ոթների առո ղջության վրա։ Մոշն օգնում է ամրացնել իմու նիտետը, կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տո նզիլիտի, բրո խիտի, ֆար ինգիտի դեպքում։ Այս հատապտուղներն օգնում են նաև մա զաթափության դեպքում,

դանդաղեցնում ճա ղատացումը, ազատում դի ար եայից։ Մոշը նաև լավ միջոց է գլխա ցա վի, անքն ության, մի գրենի և դե պրեսիայի դեմ։ Մոշի տերևները կարող են օգնել կարգավորել ար յան մեջ շաքարի մակարդակը, ա ղիների աշխատանքը. կանխարգելել դի աբետը, հի պերտոնիան և պայքարել ճար պակալման դեմ։