Ինչպես բնական ճանապարհով աղիներից դուրս բերել մի քանի կիլոգրամ տո քսին և շ լակ, որոնք բա ցասաբար են ազդում ողջ օրգանիզմի վրա

Հաստ աղ իքի և մար սողական համակարգի առողջության պահպանումը լավացնում է ամբողջ օրգանիզմի առողջական վիճակը և ապահովում է լավ ինքնազգացողություն։ Տոք սիններից ազատվելու համար գլխավոր պատասխանատու օրգանը լյ արդն է, իսկ բոլոր հյու սվածքներն ու բջ իջները կապված են հաստ աղ իքի առողջությունից։ Օրգանիզմում տեղի չեն ունենա կարևոր գործընթացները, եթե հաստ աղի

քը չկատարի իր ֆունկցիաները, իսկ տոք սինների ու շլ ակների կուտակումը հանգեցնում է այդ խնդրի առաջացմանը։ Ահա թե ինչ ախտանիշներ են լինում, եթե հաստ ա ղիքում մեծ քանակությամբ տոք սիններ են կուտակվել․փորլուծություն, ցավ որովայնում, գազեր, որովայնի փքվ ածություն կամ խանգարում․ փորկապություն հո դացա վեր և մկա նային ցա վեր թույլ իմո ւնիտետ, մաշկային ց ան, միզա պարկի հետ կապված խնդիրներ տագնապի զգացում, դ եպրեսիա, հոգ նածություն, տրա մադրության կտրուկ փոփոխում, գլ խուղեղի վատ աշխատանք անհրաժեշտ է․ 10 կաթիլ կիտրոնի կամ անանուխի եթերային յուղ 1 օրգանական

կիտրոնի հյութ 350մլ ֆիլտրացված ջուր Անհրաժեշտ է խառնել բոլոր բաղադրիչները և խմել օրական 3 անգամ՝ 2 շաբաթ շարունակ։ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բուժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։