Այս երիտասարդ գեղեցկուհին իր ապրուստը վաստակում է տարեց տղամարդկանց հետ ժամանակ անցկացնելով․Ահա, թե ինչու

Այս երիտասարդ գեղեցկուհին իր ապրուստը վաստակում է տարեց տղամարդկանց հետ ժամանակ անցկացնելով․․․Ահա, թե ինչու Ներկայացնում է Օլիվիա Միշյակին, ով երիտասարդ տարիներն անցկացնում էր Կրակովի համալս արաններից մեկում, բայց որո-շեց, որ դա իրեն հարմար չէ և ավելի լավ կյանքի որոնումներով Դանիա մեկնեց:Այնտեղ ծանոթացավ և սկսեց հանդիպել 54-ամյա գրողի հետ:

Նոր ծանոթո ւթյունն Օլիվիային շատ հնարավորո ւթյուններ տվեց, նրա կյանքում շքեղություն և ճամփորդո ւթյուններ հայտնվեցին, բայց սիրելին նրան մեղադրեց դավաճանության մեջ և տնից դուրս արեց:Առանց գրոշի մնացած աղջիկը որոշեց աշխատանք գտնել և դաս տալ նախկինին: Մանր զբաղմունքներից նա անցավ մեծի՝ տա-րեց հարուստ տղամարդ կանց հետ ծանոթո ւթյան և ժամանակ անցկացնելու: «Ես ինձ չեմ առա ջարկում անծանոթ տղամարդ-կանց: Առաջարկում եմ իմ ընկերակցո ւթյունը և ժամա նակը: Դրա դիմաց ոչ մի կոպեկ չեմ վերցնում:Երբեմն ինտիմի է հասնում: Թեև… հազվադեպ: Մեծամասամբ առանց դրա է լինում»,- պատմում է Օլիվիան:Իր կենսակերպի միջոցով Օլիվիան եղավ Դուբա-յույմ, Թայլանդում, Կամբոջայում և Շվեյ ցարիայում:«Փողն ինձ երջանկո ւթյուն չի բերում: Ավելի կարևոր են ապրումները և փոր-ձը»,

— ասում է աղջիկը:Ծանոթությունների կայքում մի քանի ամիս աշխատելուց հետո Միշյակը միացավ 54-ամյա գրողի հետ: Նրանք հարաբերություններ կառո ւցեցին այլ կանոններով՝ խան դին կամ այլ զգացմո ւնքների թույլ չտալով պատնեշ լինել փոր-ձարկելու ցանկության համար:Գերոնտոֆիլիան՝ սեռական հակումը տարեց մարդկանց հանդեպ, հոգեբանների կողմից վաղուց նկարագրված շեղում է: