Առողջապահության նախարարի նոր հրամանը 15 տարեկան աղջիկների պարտադիր հետազոտության վերաբերյալ

Առողջապահության նախարարը 2020 թվականի հունվարի 20-ին հրաման է ստորագրել անվճար արտահի վանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագիտեկոլոգիական բժ շկական օգնության և սպասարկման, 15 տարեկան աղջիկների հետազոտման ծավալը և իրականացման մեթոդաբանությունը

հաստատելու վերաբերյալ։Առողջապահության նախարարը 2020 թվականի հունվարի 20-ին հրաման է ստորագրել անվճար արտահի վանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագիտեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման, 15 տարեկան աղջիկների հետազոտման ծավալը և իրականացման մեթոդաբանությունը հաստատելու վերաբերյալ։Առողջապահության նախարարը

2020 թվականի հունվարի 20-ին հրաման է ստորագրել անվճար արտահի վանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագիտեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման, 15 տարեկան աղջիկների հետազոտման ծավալը և իրականացման մեթոդաբանությունը հաստատելու վերաբերյալ։