Սկեսուրիս պատվերով ամուսինս ինձ դուրս շպրտեց տանից․ Նրանց չկանգնացրեց անգամ իմ հղի լինելու փաստը․ Տարիներ անց կյանքը լավ դաս տվեց նրանց

Սկեսուրիս պատվերով ամուսինս ինձ դուրս շպրտեց տանից․ Նրանց չկանգնացրեց անգամ իմ հղի լինելու փաստը․ Տարիներ անց կյանքը լավ դաս տվեց նրանց․․․Ես Իգորին հանդիպեցի երեկո ւյթի ժամանակ ընկերների մոտ,նա հրա վիրեց ինձ զբոսնելու,այնուհետև հրավիրեց ֆիլն դիտելու, և այդպես մենք սկսեցինք հանդիպել: Ես ապրո ւմ էի վարձով բնակարանում, իսկ Իգորն իր բնա կարանում ապրում էր մոր հետ: Անցավ ժամանակ, և նա ինձ առաջարկություն արեց: Մենք ամուսնացանք,բայց ես անհարմար էի զգում ինձ սկեսո ւրիս հետ, նա անընդհատ հայհոյում էր ինձ, որ ես այսպիսին եմ, տնային տնտեսուհի չեմ, չեմ կարո ղանում ճաշ պատրաստել, և պարզվում է, որ նրա որդին իբր անընդ հատ սոված է, աշխատանքի է գնում ճմռթ ված վերնաշապիկով, չնայած դա այդպես չէր .Ես շատ էի սիրում ամո ւսնուս, նա միշտ աշխա տանքի էր գնում ասես ասեղ ների վրայով, ես նո ւյնիսկ կոշիկ ներն էի մաքրում, բայց սկեսուրիս համար ամեն ինչ վատ էր: Սա շարո ւնակվեց մի քանի տարի,

իսկ ես լռում էի, թող նա խոսի: Եկավ հաջորդ Նոր տարին, որը մենք պատրաս տվում էինք դիմավորել ընկերների հետ, բայց սկեսո ւրս զանգեց, ասաց, որ հիվանդ է, և պահանջում է, որ իր որ դին շտապ գնա իր մոտ և հոգ տանի նրա մասին, իսկ ես ստիպ ված կլինեմ նստել տանը և սպասել նրան: Այսպես ան-ցավ 10 օր, իսկ ամո ւսինս ինձ չի զանգում, չեկավ, ոչ էլ հար ցրեց, թե ինչ եմ ես անում, ինչպես եմ զգո ւմ, իսկ երբ ես զանգահա-րում էի, նա արագ պատասխանում էր, որ մայրը հիվանդ է և խնդրում, որ այլևս չզանգահարեմ,ինքը կգա, երբ մայրը վերականգ-նվի:Այնուհետև մի օր ամուսինս զանգահարեց և ասաց, որ ինքը մտադրություն չունի վերադառնալու, իսկ ցանկության դեպքում կա-րող եմ տեղա փոխվել նրա մոր մոտ: Քանի որ ես շատ էի սիրո ւմ իմ ամո ւսնուն, ես համա ձայնեցի ամեն ինչի, պարզապես նրա կողքին լինելու համար, բայց առա ջին հերթին նրան այդ ամենը պետք չէր:Ես հղի ացա,և երբ սկեսուրս իմա ցավ այդ մասին, ահ-ռելի իրարանցում սկսվեց և ինձ դուրս հանեցին տնից: Մտա ծելով՝ ամուսինս ասաց, որ ինքը պատ րաստ չէ հայր դառնալ և մեծ սխալ է թույլ տվել, որ ամուսնացել ինձ հետ: Ես չէի կարող հավատալ, որ ինձ հետ է այս ամենը կատարվում, բայց դա ճիշտ էր:Ես հավաքեցի ճամպրուկներս և հեռացա:Ես ծննդաբերության ֆիզարձակուրդում, գնացի մորս մոտ, նրանից շատ

շնորհակալ եմ ինձ այնտեղ օթևանելու համար, ես ծնն-դաբերեցի այնտեղ` նրա կողքին, և մնացի այնտեղ, մինչև աշխատանք գտա: Ամո ւսինս ալիմենտ է վճարում, բայց նա կտրակա-նապես հրաժարվում է շփվել իր դստեր հետ, իսկ սկեսո ւրս, ընդհանուր առմամբ, ասո ւմ է, և չի կարող քաղցր լինել նրա հետ։ Ո-րոշ ժամանակ անց բնակարան վարձեցի, դստերս ուղարկեցի մանկապարտեզ և ընդունվեցի աշխատանքի: Հանդիպեցի մի լավ տղամարդու և մենք ամուսնացանք, իմ դուստրը նրան հայրիկ է կոչում, մենք բնակարան ենք վերցրել հիփոթեքով, ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է:Նախկինս կրկին ամուսնացավ, և հիմա սկեսո ւրս մաքրում, լվանո ւմ, եփում է, իսկ նոր հարսն ասում է, որ նա ամեն ինչ սխալ է անում, սա կոչվում է բումե րանգների օրենք: Վերջերս նա զանգա հարեց ինձ և ներողո ւթյուն խնդրեց՝ համոզելով ինձ հաշտվել որդու հետ, բայց ես ասացի, որ արդեն ուշ է, մենք բոլորս ունենք մեր ընտա նիքները, և թող որդին ապրի իր ուզած ձևով: եվ խնդրեցի, որ այլևս չզանգեն:Մի՛ վիրավորեք մարդկանց, բումերանգի մասին օրենքը դեռևս չի վերացել: