Երեխային արդեն ուզում էին անջատել արհ եստական շնչ առության սարքից, իսկ ծնողները հրա ժեշտ էին տալիս նրան, երբ

Երեխային արդեն ուզում էին անջ ատել արհե ստական շնչա ռության սարքից,իսկ ծնողները հրա ժեշտ էին տալիս նրան, երբ․․․ Ֆրանչեսկա եւ Լի Մուր-Ուիլյամսը մի քանի տարի է, ինչ երջանիկ ամուսնացել են: Զույգն ունի երկու քաղցր երե-խա` Բոբի եւ Բելլա:Բայց հետո ոչ ոք չգիտեր,թե շուտով ինչ դրամա կկատարվի իրենց կյանքում, փոքրիկ դստեր հետ կապված:Ընտանեկան տոների ընթացքում աղջիկը հանկարծ հիվ անդացավ,սկսեց կորցնել մազերը: Լոնդո-նի լավագույն հիվա նդանոցներից մեկում բժ իշկները հետազոտելուց հետո Բելլայի մոտ հայտնաբերել են ուղ եղի որոշ անբավա րարություններ: Ոչ մի լավ բան դա չէր կարող նշանակել: Աղջկա վիճակը շարունակում էր վատանալ, կյանքը փրկելու համար նը-րան ստիպված էին միացնել սարքերին:

Բժ շկական թեստերի համաձայն, երեխան տառապում էր վի տամին B12-ի պակասից: Բելլայի հազվագյուտ հիվ անդությունը հանդիպում է 60.000-ից մեկ երեխայի մոտ, այդ պատճառով գրեթե անհնար էր բու ժել: Բժ իշկները ծնողներին տվել են հստակ պատկերացում, աղջիկը չի ապրի: Այդ օրը ամբողջ ընտանիքը եւ մտերիմները հավաքվել էին հիվանդանոցում ` Բելլային հրաժեշտ տալու համար: Ար ցունքները աչքերին ծնողները համբուրում էին իրենց երե խային, պատրա ստվում էին նրան ազատել հավեր-ժական տառապանքից և ճանապարհել այլ աշխարհ: Այս լուսանկարը պետք է լիներ փոքրիկ աղջկա մասին վեր-ջին հիշողությունը: «Ես բռնել էի նրա ձեռքեր, իմանալով, որ շուտով վերջին շու նչը կտա, — ասում է Լին: — Ես զգացի թե ինչպես է նար թուլ անում: Բայց հանկարծ նա նախկին ուժով սեղմեց իմ մատը»:Բելլայի մարմնի ջերմաստիճանը հանկար-ծակի սկսեց աճել, մաշկը նորից վարդագույն դարձավ, նա ուշքի եկավ եւ սկսեց ճչալ … սարքերը սկսեցի սուր ձայներ արձակել, բժ իշկները լցվեցին պալատ: Բոլորը վստ ահ էին, որ փոքրիկ աղջիկը մա հա նում է, բայց նրա օրգ անիզմը հանկարծ վերադ արձավ նորմայի, ինչը հսկայական անակնկալ էր հիվ անդանոցի ողջ անձնակազմի համար:Բժ իշկների ինտենսիվ թերապիայից

մի քանի շաբաթ անց Բելլան վերջապես վերադարձավ տուն:Հինգ ամիս հետո Բելլան ամբողջությամբ կազդուրված էր:Այժմ երեխան երջանիկ ժպտում է, վազում եւ խա ղում իր ընկեր ների հետ, եւ նրա մազերը աճել են: Լի եւ Ֆրանչեսկան իրենց դստերն անվա նում են Սուրբ Ծնո ւնդի հրաշք, քանի որ ոչ ոք կես տա րի առաջ չէր կարող պատկերացնել, որ Բելլան կարող է դեռ կենդանի լինել:Մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ բոլոր հի վանդ երեխաները լավանան նման հրաշալի ձեւով: Եթե ​​ձեր սրտում այդպիսի ցանկություն կա, կիսվեք այս պատմությունն ընկերների հետ: