Ամուսինս այլևս ինձ չի սիրում․ Նա պարզ ու հստակ ինձ ասաց, որ ինձ հետ է միայն․Չգիտեմ ինչպես վարվեմ

Ամուսինս այլևս ինձ չի սիրում․ Նա պարզ ու հստակ ինձ ասաց, որ ինձ հետ է միայն․․․Չգիտեմ ինչպես վարվեմ նձ թվում էր, թե լավ ընտանիք ունեմ: Ամուսինս աշխատում էր, միասին մեծացնում էինք մեր երեք երեխաներին: Ոչ մի բանի կա րիք չո ւնեինք: Ես էլ հասցնում էի բոլոր տան գործերը, հոգում էի երեխա ներիս կարիքները: Սա-կայն, որքան էլ որ զարմանալի չէ, ինձ հետևելու ժամա նակ չունեի: Մարզա սրահ չէի հաճախում, անկանոն էի սնվում, և ավելորդ քաշ ունեի: Չնայած այդ ամենին,

իմ ու ամուսնուս միջև կար վստահություն և հարգանք:Բայց ժա մանակի հետ զգացի, որ մի բան այն չէ: Նա երկար ժամանակ հեռախոսը ձեռքին էր անցկացնում, ժամերով միայնակ մնում էր սենյակում և ինչ-որ մեկի հետ խոսում, ինձ բոլորովին ուշադրություն չէր դարձնում:Մի գիշեր էլ նրա հեռախոսին հաղորդա-գրո ւթյուն եկավ, ամո ւսինս քնած էր, որո շեցի գաղ տնի կարդալ:Իմ կաս կածները հաստատվեցին. նա սի րուհի ուներ: Առավոտյան չդիմացա և ամո ւսնուս ասացի, որ ամեն ինչ գիտեմ, կար դացել եմ բոլոր հաղորդագրո ւթյունները, գիտեմ, որ նրանք արդեն 4 ամիս հանդիպում են, իսկ ամուսինս…նույնիսկ չփորձեց հերքել: Դեռ մի բան էլ վիրա-վորեց ինձ, ասաց, որ իր համար չափազանց գ եր եմ և ծեր, իսկ ինձ հետ է մնում միայն հանուն երեխաների:Երբ նա դուրս եկավ տնից, մտածում էի, թե ինչ անել: Սկզբում ուզում էի հավաքել մեր իրերը և հեռանալ,

բայց հետո հասկացա, որ միայնակ չէմ կարողանա պահել ե-րեխաներիս, և այլ ելք չունենալով, ստիպ ված եմ մնացի: Բացի այդ, ինչու՞ պիտի հեռանամ իմ սեփականա տա-նից՝ ինչ-որ անբար ոյականի պատճառով:Հիմա ինձ հա մար շատ դժվար է հաշտվել այն մտքի հետ, որ ամուսինս ամեն օր գնում է ոչ միայն աշխա տանքի, այլ նաև ուրիշ կնոջ մոտ։Իսկ Դուք կկարողանայի՞ք զոհել Ձեզ՝ հանուն երեխաների։ Ճի՞շտ վարվեցի ես արդյոք։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ Ձեր խորհո ւրդներով։