Ամուսինս երիտասարդ սիր ուհու հետ ինձ տանից դուրս վռնդեցին, բայց ես ինձ չկորցրեցի․ Եթե իմանային, որ այդպիսի դաս կտամ

Young couple holding glasses with champagne and woman looking for them, outdoors, focus on woman with red hair and man

37 տարվա համատեղ կյանքից հետո ամուսինը փոխարինեց կնոջը երի տասարդ քարտո ւղարուհով: Նրա երի-տասարդ սիրուհին պնդեց, որպեսզի նրանք ապրեն տղամարդու շքեղ առանձնատանը:Նրանք, Ջեյքի՝ տղամար-դու խորամանկ փաստաբանի օգնո ւթյամբ, հասան իրենց նպատակին:Ամուսինը կնոջը 3 օր ժամանակ տվեց, որպեսզի վերջինս ազատի տունը: Առաջին օրը կինը հավաքեց իրերը, երկորդ օրը մարդկանց վարձեց,

որպեսզի իրերը տեղափոխեին, իսկ վերջին օրը գեղեցիկ սեղան պատրաստեց և միայնակ ճաշեց: Նա Շարդոնե տեսակի թանկարժեք գինի, ծովախեցգետի-ններ և խավիար էր վայելում հանգստացնող երաժշտության ներքո: Ճաշկերույթի ավար տից հետո մտավ բոլոր սեն յակները և վարա գույրների քիվերի սկզբնամասում դրեց ճաշի կիսատ մնացած ծովախեց գետիններն ու խավիարը, իսկ հաջորդ օրը լքեց տունը: Ջեյքն ու սիր ուհին, սկզբում, տանը իրենց շատ լավ էին զգում, բայց մի քանի օր հետո ամեն բան փոխվեց. տնից սկսեց անտանելի հոտ գալ, որը ոչ մի ձևով չէր անցնում: Շուտով խնդրի մասին իմացան բոլորը: Տան աշխատողները հրաժարվեցին աշխատել, իսկ հյուրեր նրանց այցի չէին գալիս: Ջեյքը և սիրո ւհին որոշեցին

տունը վաճ առել, սակայն գնորդները հոտի պատճառով հրա ժարվում էին այն գնելուց:Այս ամենի հետևանքով նրանք բանկից մեծ գումար վերցրեցին,որպեսզի կարողանան նոր տուն գնել: Նախկին կինը մի օր զանգեց ամուսնուն և ասաց, որ պատրաստ է ամուսալո ւծության պայմ անագրի մեջ որոշ զիջումների գնալ, եթե տունը իրեն մնա:Ամուսինը ընդունեց կնոջ առաջարկը, իսկ հաջորդ օրը փաստաթղթերը ստորագրված էին:Ջեյքը և սիր ուհին երջանիկ ժպիտով լքեցին տունը` իրենց հետ տանելով նաև տան բոլոր իրե-րը` այդ թվում նաև վարագույրներն ու քիվերը…