Բնության հրաշք միակ մթերքը, որը միաժամանակ վերացնում է վի րուսները, սու նկը և բակ տերիաները

Խմելու դեպքում ականամոմի թո ւրմը նպաստում է իմու նիտետի ամրապնդմանը, վերացնում է բոր բոքային գործընթացները, գործում է որպես հակաօք սիդանտ: Արտաքին կիրառման դեպքում վարա կազերծում և ապաքինում է վե րքերը, վերականգնում է մա շկը, ցա վազրկում է, վերացնում է սո ւնկը: Ամենից հաճախ օգտագործում են ականամոմի 10%-անոց թու րմը: Ականամոմի թու րմի կիրառումը. Ֆարի նգիտի,

տոն զիլիտի, ատամների հի վանդությունների դեպքում կոկորդը ողողեք ֆիզլու ծույթի խառնուրդով՝ 1:10 հարաբերակցությամբ: Սի նուս իտի և հայ մորիտի դեպքում՝ քթի մաքրում ականամոմի ջրի թու րմով վերը նշված չափաքանակով: Օտ իտի դեպքում ականջի մեջ դե ղամիջոցով թրջված բամբակ դիր: Ականամոմի թու րմով ինհալացիա անում են շնչու ղիների հի վանդությունների դեպքում: Որպես կազդուրիչ միջոց. 15-20 կաթիլ թուրմ լուծել 1 գդալ կաթի կամ ջրի մեջ և խմել ուտելուց 30 րոպե առաջ: Ստ ամոքսի

հի վանդությունների դեպքում 15-20 կաթիլ թուրմը բացեք 100 մլ տաք ջրով և խմեք ուտելուց 30 րոպե առաջ: Մաշ կի վնա սումները, վեր քերը, հեր պեստիկ բշտ իկները, ոտքերի սու նկը, թե փը բուժ ում են մաքուր դե ղամիջոցով վիրակապման, թրջ ոցների կամ քսելու միջոցով:Ականամոմը հակացուցված է մեղրարտադրության ապրանքներից ալեր գիա ունեցողներին, երեխաներին, հղին երին և ավտո վարորդներին: