Իսկ գիտե՞ք, թե ինչ է կատարվում Ձեր օր գանիզմում, երբ հավկիթ ուտելուց հետո․Սենսացիոն բացահայտումներ

Իսկ գիտե՞ք, թե ինչ է կատարվում Ձեր օրգ անիզմում, երբ հավկիթ ուտելուց հետո․․․Սենսացիոն բացահայտում-ներ Չնայած նրան,որ հավկիթը երբեք չեն անվանում սուպեր մթերք, այնուամենայնիվ,այն բնության բարիք է,արժա-նի է այդպես կոչված լինելուն: Հավկիթը շատ օգտակար է և մեծ քանակությամբ

սննդանյութ է պարունա-կում: Ահա պատճառները, թե ինչի համար է հարկավոր ամեն օր հավկիթ ուտել. Հավկիթը կապահովի օրգանիզմում բնական ճանապարհով չարտադրվող ամինոթ թուները: Կարգավորում է ար յան մեջ խոլես տերինի մակարդակը: Բարձրացնում է իմունիտետը:

Նվազեցնում է սր տի խնդիրների առաջացման ռիսկը: Խթանում է ուղեղի աշխատանքը: Ապահովում է ամուր ատամներ և ոսկորներ: Դեմքի մաշկի լավ տեսք, մազերի և մաշկի առող ջություն է ապահովում: Լավացնում է տեսողությունը: Նպաստում է քաշ կորցնելուն: Հագեցվածության զգացում է պարգևում: Վերացնում է անհանգստության զգացումն ու սթրեսը: