Գեղեցկուհի աղջիկը մե րժեց երիտասարդ տղային, միայն նրա համար, որ նա հարուստ չէ․ Որոշ ժամանակ անց կյանքը չար կատակ խաղաց նրա հետ

Գեղեցկուհի աղջիկը մերժեց երիտասարդ տղային, միայն նրա համար, որ նա հարուստ չէ․ Որոշ ժամանակ անց կյանքը չար կատակ խաղաց նրա հետ․․․Ամեն մարդ պոտենցիալ կեսին ընտրելու համար ուշադրություն է դարձ-նում մի շարք հատկ անիշների: Ոմանք կարև որում են ընդհանուր բնավ որության գծերը,

դիմացինի բարի և հո-գատար լինելը, մյուսները փնտրում են մեկին, որը կերջանկացնի իրենց: Ոմանք մար դուն սիրում են գումարի համար…Այս պատմո ւթյունը մեկ տարի է՝ համացա նցում ընթերցվում է, բայց չի կորցնում իր ակտուալությունը:Աղքատ տղան սիրահարվում է հարուստի աղջկա: Նա առաջարկություն է անում աղջկան և կոպիտ պատասխանի արժանանում:

Աղջիկը ծաղ րում է նրան՝ ասելով, որ տղայի ամսական աշխա տավարձն ինքը մեկ օրում է վատնում, իսկ նման մարդը տեղ չի կարող ունենալ իր կողքին:Անցնում են տարիներ,սակայն տղան չի մոռանում աղջկան: Մի անգամ նրանք հանդիպում են առևտրի սրահում, իսկ աղջիկը, տեսնելով նրան, ասում է. -Բարև։ Գիտե՞ս՝ ես ամուսնացել եմ, իսկ գիտե՞ս, թե ամուսինս ինչքա ՞ն է վաստակում ամսական…Տասնվեց հա-զար դոլար։ Նա շատ խելացի է: Տղան քարանում է` նման խոսքեր լսելով այն մեկից, ում համար պատրաստ էր սարեր շուռ տալ:

Այդ պահին մո-տենում է աղջկա ամուսինը և տեսնելով տղային՝ շփոթված ասում է. -Պարոն, դո՞ւք էլ եք այստեղ։ Թույլ տվեք ներկա յացնել կնոջս… Նրա գնալուց հետո ամո ւսինն ասաց կնոջը. -Սիրելիս, այս պա րոնն այն մարդն է, որի մասին պատմել եմ: Նա 100 մլն արժողությամբ ծրագրի սեփա կանատերն է: Նա ժամանակին սիրել է մի աղջկա, որը կոտրել է նրա սիրտը, ինչի հետևան քով մինչև հիմա միայնակ է: Այդ աղջիկը շատ երջանիկ կլիներ, եթե նրան ընտրեր: Աղջիկը ափսոսանքով նայում էր հեռացող անցյալի հետևից…Ի՞նչ է առակը ցու ցանում: Կյանքը նման է հայելու, որի մեջ յուրաքանչյուրը տեսնում է միայն սեփական արտացոլանքը:Պետք չէ մարդկանց վերևից նայել, քանի որ չգիտենք, թե ճակատագիրն ինչ անակնկալներ է պատրաստել մեզ համար: