Կարևոր տեղեկություն թոշակառուների համար. Այս ամսվա վճարումները ուշացումով կլինեն

Նախ սկզբում հիշեցնենք, որ 2021 թվականի հունվարի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակ, ծերության, հաշ մա նդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ, խնամքի նպաստ վճարելը վերսկսելու, ստանալու իրավունքը վերականգնելու, կենսաթոշակը վերահաշվարկելու, կենսաթոշակի տեսակը փոխելու դիմումներ ներկայացնելիս կենսաթոշակը վճարվելու է անկանխիկ եղանակով. բացառությամբ՝

• առաջին կամ երկրորդ խմբի հա շ ման դամ կենսաթոշակառուներին • 75 տարին լրացած կենսաթոշակառուներին • լիազորագրով վճարվող դեպքերին • 14 տարին լրացած անչափահասին վճարվող կենսաթոշակների (նպաստների) դեպքերի: Միասնական սոցիալական ծառայությունից հայտնում են․ «Հարգելի՛ քաղաքացիներ, մայիս ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի մայիսի 5-ից»։