Երեկոյան այս կինը սոխը բաժանեց չորս մասի և դրեց տան բոլոր սենյակներում. առավոտյան հրաշք կատարվեց

Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ խորհուրդ են տալիս սոխն օգտագործել կերակուրի մեջ՝ վի րուսային հի վանդութ յունների և մր սածության պրո ֆիլակտիկայի և բու ժման համար: Սոխն այդ նպատակով օգտագործվում է նաև Այուրվեդայի և հին չինական բժ շկության մեջ: Այս մթերքը թեթևացնում է գրի պի նախանշանները,

բացում է քթի փակվածությունը, անցկացնում է հա զը: Դա ընդունում են նույնիսկ ժամանակակից բժիշկները: EnterTrain-ը ներկայացնում է հիանալի միջոց, որը կօգնի պայքարել գր իպի դեմ: Սոխը գրի պի դեմ Դրա հետ մեկտեղ, եթե բաժ անեք սոխը չորս մասի և դնեք տան սենյակներում գիշերվա ընթացքում՝ սո խը կոչնչացնի մանրէներին և կկանխի գր իպը:


Սոխի մեջ եղած սուլֆիդային միացումները մեծ դեր ունեն նաև քաղ ցկեղի և սրտ ային հի վանդույթունների կանխարգելման հարցում: Ավելին, դրանք խթանում են իմո ւնիտետի բարձրացմանը: Այս մթերքը շատ այլ օգտակար հատկություններ ունի, որոնց մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուրը: