Ուրախալի լուր բոլոր նրանց համար, ովքեր բանկերում վարկեր ունեն

newstime.am լրատվական կայքը գրում է․Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն հերլական արտահերթ նիստի ընթացքում կհաստատի Հարկային օրենսգրքի և հարակից օրենքների մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։Այս փաթեթով, հատկապես, առաջարկվում է հնարավորություն ստեղծել, որ առևտրային բանկերը կարողանան առանց հավելյալ հարկային պարտավորություններ

կրելու ֆիզիկական անձանց ներել մինչև 2018թ.-ի մայիս ամսի երեսունմեկը անհուսալի ճանաչված վարկերի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները։Առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց համար անցկացնել ևս մեկ համաներում՝ կապված գույքի (ավտոմեքենա, բնակարան, առանձնատուն, արտադրական, հասարակական կամ ուրիշ առևտրային տարածք)

օտարման գործարքներից առաջացող ԱԱՀ-ի Հանդեպ հաշվարկված տույ ժերի և տուգանքների հետ՝ պայմանով, որ օրենքի ընդունումից սկսած՝ 90 օրվա մեջ վճարվի հարկի մայր գումարը։Անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ շատերը չեն հասցրել օգտվել նախկին համաներումից ու այժմ ունեն կուտակված հարկային պարտավորություններ։