Ընդ միշտ մոռացեք կրո ւնկի ճա քերի մասին՝ ընդամենը 10 օր կիրառելով այս պարզ միջոցը

Կրո ւնկի ճա քերի խնդիրը տարածված է շատերի մոտ: Այն բազում անհարմարություններ է պատճառում՝ չորություն, մա շկի վն ասված հատվածներ, ցա վ: Դրա պատճառները կարող են լինել տարբեր՝ օդի չորություն, սն նդակարգի խախտում, եղ ունգների սխալ խնամք, անհաջող կո շիկ և այլն:

Այս միջոցը կօգնի ընդամենը 10 օրում մոռանալ նշված խնդիրը: Դե ղամիջոց՝ ընդդեմ կր ունկների ճա քերի Հարկավոր է` 10 կոճակ աս պիրին, 250մլ 70 տո կոսանոց սպի րտ: Կիրառման եղանակը 1.Աս պիրինի կոճակները փոշիացրեք ու խառնեք սպ իրտի հետ: Ստացված հեղուկը պետք է թողնել 4-5 օր 2 .Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ խառնեք հեղուկով լի տար րան:

Այնուհետև թանձիվը թրջեք լո ւծույթով և դրեք վնասված հատվածի վրա 3.Կրունը փաթաթեք պոլիէթիլենի շերտով և այդպես թողեք 1 գիշեր 4.Առավոտյան լվացեք ոտքը, չորացրեք, որից հետո քս եք գլ իցերին կամ ճարպով հարուստ քս ուք Կր ունկի ճա քերը կանհետանան արդեն 10 կիրառումից հետո: