Այս կինը 3 տարի թաքցնում էր դեմքը. Երբ իմանաք պատճառը, միգուցե հասկանաք նրան

Մի քանի տարի առաջ երեսունամյա ավստրալուհի Դանա Վուլինի (Dana Vulin) հետ տեղի ունեցած հր եշավոր պատմությունը ամբողջությամբ շուռ է տվել նրա ամբողջ կյանքը: Շատ գեղեցիկ աղջիկը հաճախ է գրավել տղամա րդկանց ուշադրությունը: Իսկ մի օր չափազանց խ անդոտ մի կին գրեթե սպ անել է նրան, չգիտես ինչու որոշելով, որ Դանան հետաքրքրել է իր ամուսնուն։ Ամանորյա երեկույթին Դանան ընդամենը խոսել է այդ տղամարդու հետ, և, ըստ երևույթին, դա միանգամայն բավարար էր խա նդից խե լագարված կնոջ համար: Ոչ ադեկվատ կինը, իր ընկերուհու հետ, իմացել է, թե որտեղ է ապրում Դանան, և նույն երեկոյան գնացել նրա տուն։

Նա սկսել է սպա ռնալ աղջկան ՝ սխալմամբ կարծելով, որ Դանայի և նրա ամուսնու միջև ռոմանտիկ կապ է տեղի ունեցել ։ Հաջորդ պահին կինը հանել է մե թիլ սպի րտով լի շիշը և թափ տվել դրանում պարունակվող ամբողջ հեղուկը հենց աղջկա դեմքին ու մար մնին, իսկ հետո ա յրել ։ Երբ Դանան անտանելի ցա վից սկսել է գո ռալ և գլո րվել հատակին, երկու խելագար ընկերուհիները բարձր ծիծաղելով լքել են տունը: Սար սափելի հարձակման հետևանքով աղջիկը երրորդ աստիճանի ծանրության այ րվածքներ է ստացել ։ Տու ժել է նրա մա րմնի 64 տոկոսը, այդ թվում ՝ դեմքը ։