Նայի՛ր բոլորիս, սփոփիր մեր տարակուսանքները քո փրկագործությամբ

Նայի՛ր բոլորիս, սփոփիր մեր տարակուսանքները քո փրկագործությամբ, հանդարտեցրո՛ւ մեր խռովությունները քո խաղաղությամբ, հանգստացրո՛ւ մեր հոգնած հոգիները քո օթեւանների մեջ, ուր դու գնացիր, ո՜վ Տեր, եւ նույնը մեզ խոստացար..Հոգ մի՛ արեք, այլ աղոթքներով եւ աղաչանքներով

ձեր խնդրանքները գոհաբանությամբ հայտնի թող լինեն Աստծուն: Եւ Աստծո խաղաղութիւնը, որ վեր է, քան ամենայն միտք, պիտի պահի ձեր սրտերը եւ մտածումները Քրիստոս Յիսուսով:Նայի՛ր բոլորիս, սփոփիր մեր տարակուսանքները քո փրկագործությամբ, հանդարտեցրո՛ւ մեր խռովությունները քո խաղաղությամբ,

հանգստացրո՛ւ մեր հոգնած հոգիները քո օթեւանների մեջ, ուր դու գնացիր, ո՜վ Տեր, եւ նույնը մեզ խոստացար…Հոգ մի՛ արեք, այլ աղոթքներով եւ աղաչանքներով ձեր խնդրանքները գոհաբանությամբ հայտնի թող լինեն Աստծուն: Եւ Աստծո խաղաղութիւնը, որ վեր է, քան ամենայն միտք, պիտի պահի ձեր սրտերը եւ մտածումները Քրիստոս Յիսուսով: