Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ․ Առավոտյան աղոթք

Գոհանում եմ Քեզանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղա վոր ծառային Բոլոր վտա նգներից ու փոր ձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ող որմության լույսը: Ամեն:Գոհանում եմ Քեզանից,

Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղա վոր ծառային Բոլոր վտա նգներից ու փոր ձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ող որմության լույսը: Ամեն:Գոհանում եմ Քեզանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ

իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղա վոր ծառային Բոլոր վտա նգներից ու փոր ձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ող որմության լույսը: Ամեն: