Աղաչում եմ Տեր Հիսուս և ընկնում Քո սուրբ Խաչի առջև․ Զորավոր աղոթք

Աղաչում եմ,Տե´ր Հիսուս և ընկնում Քո սուրբ Խաչի առջև նրա բարեխոսությամբ ընդունիր աղաչ անքներս,կատարիր խնդրվածքներս և նրանով զորացրու ինձ իմ կոչման մեջ,որի համար կանչվեցի ու Քո պատվիրաններում,որոնք սովորեցի Տուր ինձ նրանով զորություն և ժո ւժկալություն զգաստություն,

առողջություն և պահպանություն իմ անձին օր ու գիշեր և ամեն ժամ`ննջելիս ու արթնանալիս ընթանալիս և կանգ առնելիս գործերում ու տքնո ւթյուններում,աղոթքի և պահքի մեջ նաև՝Քո կամքը կատարելիս Այն թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր աշտարակ`թշ նամու առաջ:Զարդարիր ինձ սրանով՝

իբրև հոգեղեն զարդով և իմանալի լույսով, Եվ Գաբրիելի ահեղ բարբառի օրը՝սուրբ Խաչդ երևալիս լուսավորիր խավարած հոգիս`լույսով բարձրանալու անմ ահ Փեսայիդ ընդառաջ՝խառնվելու հայրապետների երամներին,մարտիրոսների դասերին և հրեշտակների գնդերին Ամեն։