Եթե այս բզեզը հայտնվի Ձեր տանը մոտ չգնաք ամպայման զանգահարեք աին. Ահա թե ինչու

Նկարում պատկերված բզեզը հայտնի է բզեզ-մարդաս պան անունով:Այն աշխարհի ամենավտա նգավոր բզեզն է: Այս բզեզը հանդիսանում է շատ վտա նգավոր ու մա հացու հիվ անդության կրողը:Հիվա նդությունը վտա նգավոր է ոչ միայն մարդկանց,այլև կենդանիների համար: Որոշ երկրներում այն հայտնի է Շագասա անունով:Խայ թելիս այս բզեզը թողնում է իր թ քի մի մասը.հենց դա էլ հանդիսանում է մ ահվան պատճառ: Խայ թոցից հետո

հիվա նդության նախանշաններից են անաֆիլակտիկ շոկը և շնչառական խնդիրները: Այսպիսով,եթե դուք ձեր տանը տեսնեք Շագասա բզեզը,ապա անմիջապես զանգահարեք ԱԻՆ,իսկ դուք ստուգվեք անպայման հիվա նդանոցում:Նկարում պատկերված բզեզը հայտնի է բզեզ-մարդաս պան անունով:Այն աշխարհի ամենավտա նգավոր բզեզն է: Այս բզեզը հանդիսանում է շատ վտա նգավոր ու մա հացու հիվ անդության կրողը:Հիվա նդությունը վտա նգավոր է ոչ

միայն մարդկանց,այլև կենդանիների համար: Որոշ երկրներում այն հայտնի է Շագասա անունով:Խայ թելիս այս բզեզը թողնում է իր թ քի մի մասը.հենց դա էլ հանդիսանում է մ ահվան պատճառ: Խայ թոցից հետո հիվա նդության նախանշաններից են անաֆիլակտիկ շոկը և շնչառական խնդիրները: Այսպիսով,եթե դուք ձեր տանը տեսնեք Շագասա բզեզը,ապա անմիջապես զանգահարեք ԱԻՆ,իսկ դուք ստուգվեք անպայման հիվա նդանոցում: