Աղոթք ճանապարհ գնալուց առաջ

Տե՛ր, ուղղի՛ր մեր ընթացքը խաղաղության ճանապարհներով. Տե՛ր, ուղղի՛ր և առաջնորդի՛ր մեր հոգիները և բոլոր հավատացյալներին գնալ արդարության ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք: Ամեն:Տե՛ր, ուղղի՛ր մեր ընթացքը խաղաղության ճանապարհներով. Տե՛ր, ուղղի՛ր և առաջնորդի՛ր

մեր հոգիները և բոլոր հավատացյալներին գնալ արդարության ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք: Ամեն:Տե՛ր, ուղղի՛ր մեր ընթացքը խաղաղության ճանապարհներով. Տե՛ր, ուղղի՛ր և առաջնորդի՛ր մեր հոգիները և բոլոր հավատացյալներին գնալ արդարության

ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք: Ամեն:Տե՛ր, ուղղի՛ր մեր ընթացքը խաղաղության ճանապարհներով. Տե՛ր, ուղղի՛ր և առաջնորդի՛ր մեր հոգիները և բոլոր հավատացյալներին գնալ արդարության ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք: Ամեն: