Տղամարդը հարազատ դստեր պես մեծացրեց աղջկան․ Աղջկա 16 ամյակի օրը մայրը մի այնպիսի տեսարանի ականատես եղավ, որ

Տղամարդը հարազատ դստեր պես մեծացրեց աղջկան․ Աղջկա 16 ամյակի օրը մայրը մի այնպ իսի տեսա րանի ականատես եղավ, որ․․․Այս տղամարդն ամենաերջանիկ մարդն է աշխարհում, քանի որ իր ծննդյան օրը նա ստացավ այն նվերը, որի մասին նույնիսկ չէր երազում։ Մի ակնթարթում նա իմացավ, որ դարձել է այն աղջ կա օրինա կան հայրը, որին ինքը մեծ ացրել ու դաստիարակել է ուղիղ 16 տարի։ Ջեյի ծննդյան օրը հիանալի էր անցնում։ Հավաքվել էին բազմաթիվ հյուրեր՝ ընկերներն ու հարազատները, բոլորը հետաքրքիր նվեր- ներ և ջերմ շնորհավորանքներ էին բերել։ Սակայն

նվերներից մեկն առանձնահատուկ էր։Ջեյին տվեցին սպիտակ համեստ փոքրիկ տուփ՝ փաթաթված արծաթագույն ժապա- վե-նով։Ջեյն առանց գուշակելու, թե դրա մեջ ինչ կարող է լինել, սկսեց բացել տուփը։ Քան դելով ժա պավենը և հանելով կափարիչը՝ նա թղթի մի քանի շերտով պատված դեղին ծրար տեսավ։ Տղամարդը մի քիչ զարմացավ՝ տեսնելով տար օրինակ նվերը, բացեց ծրարը, որի մեջ կային փաստա թղթեր։ Կարդալով դրանց պա- րունակությունը՝ Ջեյը չկարողացավ զսպել լացը։ Նա արտա սվում էր երե խայի նման․․․Ինչպես պարզ վեց, դր անք 16-ամյա աղջկա որդեգրման

մասին վկայող թղթեր էին։ Ջեյը նրան մեծացրել ու սիրել էր հարազատի պես դեռ վաղ տարիքից։ Ջեյի կինը պատմեց, որ որդեգորւմը՝ բավականին բարդ ու երկարատև պրոցես է,որի ընթացքում ոչ ոք չի կարող երաշխավորել դրա- կան արդյունք, սակայն Ջեյին և նրա ընտանիքին բախտը ժպտաց։Ուրախալի նորությունն իմանալուց Ջեյը դեռ երկար գրկել էր դս- տերը ու երջանկությունից արտասվում էր նրա հետ միասին․․․ —Ես ունեի երկու երազանք։ Առաջինը, որ դու դառնաս իմ օրինական աղջիկը, իսկ երկրորդը՝ տեսնել, թե ինչպես ես ամուսնանում․․․