Այս աղջկան «կարապ» են անվանում, նրա անսովոր կառուցվածքի համար. երբ իմանաք որն է նրա յուրահատկությունը, Ձեր աչքերին չեք հավատա

Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքից Լյուդմիլա Տիտչենկովային դժ վար է համարել սովորական: Բանն այն է, որ 10 տարեկան դառնալուց հետո ծնողները սկսել են նկատել, որ իրենց դստեր մար մինը շատ արագ է զարգանում ։ Նրա ձեռքերը, ոտքերն ու պար անոցը ձգվեցին։ Նա դարձավ զգալիորեն ավելի բարձր, քան իր հասակակիցները և նրա ող նաշարը սկսեց ծռվել Ժամանակի ընթացքում Լյուդան սկսեց ամաչել, նա դուրս չէր գալիս ընկերների հետ զբոսնելու, իսկ դպրոց գնալը դառնում էր իսկական խոշտանգում: Բժիշկներն աղջկան ախտորոշեցին Մար ֆանի սի նդրոմ ՝

շա րակ ցական հյո ւսվածքի հազվ ագյուտ գենե տիկ հի վանդություն, որն ազդում է մա րմնի շատ մասերի վրա, առավել հաճախ ՝ սր տի, ար յուն ատար անո թների, ոսկորների, հո դերի և աչքե րի վրա: Լյուդմիլայի մոտ էլ ողնաշարի շարա կցական հյո ւսվա ծքներն են տուժել, ինչը հանգեցրել է 30 աստիճանի կորացման։ Ի դեպ, նման ախ տանիշ ներ, ինչպիսիք են երկար ձեռք երը, ոտ քերը և մատ ները, չափազանց հազվադեպ հանդիպող երևույթ են: Այսօր Լյուդան 18 սմ ռեկորդային երկարության պա րանոցի տիրուհի է: Լյուդան ենթարկվել է ող նաշարի ուղղման մի քանի ուղղիչ վի րահատո ւթյունների և վերականգնումների,

որոնց շնորհիվ նա կարողացել է ավելի վստահ զգալ և դադարել է վա խենալ մարդկանց մեջ դուրս գալուց: Նա հիմա ունի ընկերներ, հետաքրքրություններ և կյանքի բազմաթիվ ծրագրեր ։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ինտերնետում Լյուդմիլայի լուսանկարներով հիանում են ճապոնացիները, քանի որ նրանք երկար պա րանոցի գնահատողներ են: Նրանց համար աղջիկը իսկական իդեալական գեղեցկություն ունի: Ուզում եմ նշել, որ ժամանակակից աշխարհում համացանցում շատ հեշտ է ներշնչել մարդուն բարդույթներ և նրանից հրեշ դարձնել, ուստի այն փաստը, որ աղջիկը գեղեցիկ է համարվում, շատ դրական է: