Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոքներս կատարիր խնդրանքներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծնկում եմ քո առաջ

Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոքներս կատարիր խնդրանքներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծնկում եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խնդրում եմ օգնիր ինձ տուր ինձ առողջություն, համբերություն, պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չարից և օրհնիր Ամեն:Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոթ քներս կատարիր խնդրանք ներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծն կում

եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խնդրում եմ օգն իր ինձ տուր ինձ առո ղջություն, համբերություն, պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չ արից և օրհնիր Ամեն:Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոքներս կատարիր խնդրանքներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծնկում եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խնդրում եմ օգնիր ինձ տուր ինձ առողջություն, համբերություն, պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չարից և

օրհնիր Ամեն:Տեր իմ Աստված խնդրում եմ քեզ լսիր աղոթ քներս կատարիր խնդրանք ներս ես ՝ քո խոնարհ ծառան ծն կում եմ քո առաջ որ քեզ ուղղեմ խոսքս աղոթքս ու խնդրանքս խնդրում եմ օգն իր ինձ տուր ինձ առո ղջություն, համբերություն, պահիր ու պահպանիր ինձ և ընտանիքիս հեռու պահիր չ արից և օրհնիր Ամեն: