Այս կինը անհասկանալի պատճառներով 10 տարի չէր բու ժվում. Բայց մի օր, մի բանվորը նրա տնից գտավ մի բան, որը նրան սար սափեցրեց

2018 թվականի ապրիլին աշխատողները վերջապես կարողացան բացահայտել, թե ինչ է կատարվում այս կնոջ հետ։ Անհայտ հի վանդության պատճառով կինը չէր կարողանում լիարժեք ապրել, բայց բժ իշկներին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում հասկանալ, թե ինչն է պատճառը։ Քեյթի Ուիլսոնն ապրում էր իր ամուսնու և դստեր հետ։ Իր անհայտ հի վանդության պատճառով նա սկսեց չքայլել, նրա մոտ անընդհատ հոգ նածություն,

վա խ և ցա վեր էին մա րմնի տարբեր հատվածներում։ Մի անգամ նրանց գա զի հետ խնդիր առաջացավ և նա կանչեց իր տուն աշխատողների։ Պարզվեց, որ այնտեղ անցք կար, որտեղից անընդհատ գա զ է դուրս եկել, բայց քանի որ գ ազի բացթողնման աստիճանը շատ ցածր է եղել՝ տան դե տեկտորը չի ահազանգել այդ մասին։ Բայց գա զը բավականաչափ է եղել, որպեսզի ազդեր մարդու առո ղջության վրա։