Ամենազոր Տեր, ներիր մեր մեղ քերը, փրկիր մեզ․Աղոթք սիրելի ու թանկ մարդկանց համար

ԱՄԵՆԱԶՈՐ ՏԵՐ, փրկիր մեզ, մե ղավորներիս։ Ներիր մեզ մեր մե ղքեըը և փրկություն ուղարկիր մեզ և ամուր առողջություն տուր: Շնորհակալ ենք, որ մեզ մենակ չես թողնում և մեզ տալիս ես հավատ հույս, սեր: Փառք քեզ ՏԵՐ:Փրկիր և օգնիր իմ ընտանիքին, առողջություն տուր մեզ, իմ երեխաներին, իմ թոռներին, իմ բոլոր հարսներին ու իմ հարազատներին ու մերձավորներին, ծանոթներին ու բարեկամներին: Մեզ հանգստություն և ուրախություն տուր, պահպանիր մեզ մե ղս ավոր գայթ ակղություններից:

Շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ տվել ես մեզ, մեր նկատմամբ քո սիրո համար: Խնդրում եմ նայիր ինձ, քո ծառային, հանգստացրու, օգնիր ազատվել հի վանդություններից, օգնիր ազատվել բոլոր ցա վերից:Ներիր մեր բոլոր մե ղքերը: Հեռու պահիր իմ երեխաներին, իմ թոռներին, իմ հարսներին, իմ մերձավորներին ու բարեկամներին հի վանդություններից, ֆիզիկական ու հոգեկան ցա վերից ու տա ռապանքներից, ողողիր նրանց քո լույսով, ներիր նրանց մե ղքերը, առաջնորդիր նրանց: Ամեն: