Տեր իմ Աստված, եղիր իմ կողքին

Տեր իմ Աստված, Եղիր իմ կողքին, երբ դա ինձ համար շատ կարևոր է դառնում, երբ ես կորցնում եմ հավատը կամ վ ատ մտքեր են այցելում ինձ: Երբ անմաքուր ուժերը մոտենան ինձ, եղիր իմ լույսը, իմ պահապանը: Ուղղիր ինձ դեպի լույսը, որովհետև միայն դու կարող ես մարել չա րի կողմից թռչող նետերը: Օգնիր, պահիր ու պահպանիր ինձ իմ Տեր: Ամեն »:Տեր իմ Աստված, Եղիր իմ կողքին, երբ դա ինձ համար շատ կարևոր է դառնում, երբ ես կորցնում եմ հավատը կամ վա տ մտքեր են այցելում ինձ:

Երբ անմաք ուր ուժերը մոտենան ինձ, եղիր իմ լույսը, իմ պահապանը: Ուղ ղիր ինձ դեպի լույսը, որովհետև միայն դու կարող ես մարել չ արի կողմից թռչող նե տերը: Օգնիր, պահիր ու պահպանիր ինձ իմ Տեր: Ամեն »:Տեր իմ Աստված, Եղիր իմ կողքին, երբ դա ինձ համար շատ կարևոր է դառնում, երբ ես կորցնում եմ հավատը կամ վ ատ մտքեր են այցելում ինձ: Երբ անմաքուր ուժերը մոտենան ինձ, եղիր իմ լույսը, իմ պահապանը: Ուղղիր ինձ դեպի լույսը, որովհետև միայն դու կարող ես մարել

չա րի կողմից թռչող նետերը: Օգնիր, պահիր ու պահպանիր ինձ իմ Տեր: Ամեն »:Տեր իմ Աստված, Եղիր իմ կողքին, երբ դա ինձ համար շատ կարևոր է դառնում, երբ ես կորցնում եմ հավատը կամ վա տ մտքեր են այցելում ինձ: Երբ անմաք ուր ուժերը մոտենան ինձ, եղիր իմ լույսը, իմ պահապանը: Ուղ ղիր ինձ դեպի լույսը, որովհետև միայն դու կարող ես մարել չ արի կողմից թռչող նե տերը: Օգնիր, պահիր ու պահպանիր ինձ իմ Տեր: Ամեն »: