Որ դե կորո ւյս մայրը եկել էր գերե զմանատ ուն որդու գեր եզմա նին․ Մոտենալով նրան՝ այնտեղ նկատեց մի անծանոթ կնոջ․ Երբ իմացավ, թե ով է նա ուղղակի շո կի ենթարկվեց

Որդ եկո րու յս մայրը եկել էր գերե զմա նատո ւն որդու գեր եզմ անին․ Մոտենալով նրան՝ այնտեղ նկատեց մի անծանոթ կնոջ․ Երբ իմացավ, թե ով է նա ուղղակի շո կի ենթարկվեց․․․ Երբ Թայսոն Շրայբերը դարձավ 16 տարեկան, նա վարորդական իրավունք ստացավ, իսկ 3 տարի անց մա հացավ ավտ ովթ արի ժամանակ: Նրա մա հվանից հետո երիտասարդի առո ղջ օրգա ններն ուղարկվեցին այն մարդկանց, ում կյանքը պահպանելու հա-մար դրանք ուղղակի անհրաժեշտ էին:Այդ մարդկանցից մեկն էլ Լորա Էրիքսն էր. նա ստացել էր Թ

այսոնի երի կամներն ու ենթա-ստամո քսա յին գե ղձը: -Բժիշ կներն ասել էին, որ չեմ ապրի նույնիսկ մինչ 40 տարեկան: Սակայն մի քանի օրից կնշեմ 45 ամյակս, — պատմում է Լորան: «Նոր կյանքի» առաջին տարելիցին Լորան իր ամուսնու հետ միասին որոշեցին գտնել և այցելել իրենց փրկած երիտասարդի գե-րեզ մանին:Թայսոնի մայրն ու քույրը, ովքեր այդ օրը նույնպես գնացել էին այնտեղ, տեսնելով Լորային՝ անչափ հուզ վեցին: -Դա անբացատրելի զգացում է, որ հնա րավոր չէ խոսքերով նկարագրել… Անպայման դիտեք տեսանյութը.