Ծնողի աղոթք երեխայի համար. Ամեն

Մոր աղոթքն ամենահզորն է! Ծնողները աղոթքներում պետք է հստակ նշեն,թե ինչ են ցանկանում իրենց երեխաների համար։ Կան աղոթքներ բար օրության, նյութական հաջողության,ընտանեկան խաղաղության,թ շնամիներից պաշտպանելու համար։ Որպեսզի աղոթքը տեղ հասնի պետք է այն ասել ի սրտե,անկեղծ։ Չի կարելի ցանկանալ մի բան,որից ուրիշ մեկը կտ ուժի։

Մենք երբեմն մտածում ենք,որ մեր աղոթքները չեն հասնում Աստծուն։Իրականում,գուցե մեր ցանկությունների համար դեռ ճիշտ ժամանակը չէ,պետք է սպասել։Ամեն բան՝ իր ժամանակին։ Պահապան հրեշտակ,լսիր ինձ,խոնարհ ծա ռայիդ և օգնիր։ Ինչպես օգնել ես մինչ այս,այժմ նույնպես հասիր օգնության։ Աստծո առաջ մաքուր եմ ես,մարդկանց առաջ ես մ եղս ավոր չեմ։

Հավատով եմ ապրել մինչ այս,հավատով պիտի ապրեմ և սրանից հետո։ Թող որ կատարվի Աստծո կամքը։Խնդրում եմ իմ և ընտանիքիս համար երջանկություն։Դա կլինի ամենամեծ պարգևը Աստծո կողմից ինձ։Լսիր ինձ հրեշտակ,օգնիր, կատարիր Ատծո կամքը։ ԱՄԵՆ