«Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղա ղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը»․ Սուրբ հայրերի ամենօրյա աղոթքը

«Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը․․․»․ Սուրբ հայրերի ամենօրյա աղոթքը.Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը, և օգնիր ինձ անմնացորդ հանձնվելու Քո սուրբ կամքին: Օրվա յուրաքանչյուր ժամին և ամեն բանում, խր ատիր և օգնիր ինձ:Ինչպիսի լուրեր էլ ստանամ օրվա ընթացքում,

սովորեցրու ինձ ընդունել դրանք հանդարտ հոգով և այն անս ասան հավատով, որ ամեն ինչում Քո սուրբ կամքը կա:Ղեկավարիր իմ մտքերն ու զգացմունքները բոլոր իմ խոսքերում և արաքներում: Ամեն աննախադեպ պարագայում մի թույլ տուր ինձ մոռանալ, որ այդ ամենը ի վերուստ է առաքված Քո կողմից: Ամեն.«Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը․․․»․ Սուրբ հայրերի ամենօրյա աղոթքը.Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը, և օգնիր ինձ անմնացորդ հանձնվելու Քո սուրբ կամքին: Օրվա յուրաքանչյուր

ժամին և ամեն բանում, խր ատիր և օգնիր ինձ:Ինչպիսի լուրեր էլ ստանամ օրվա ընթացքում, սովորեցրու ինձ ընդունել դրանք հանդարտ հոգով և այն անս ասան հավատով, որ ամեն ինչում Քո սուրբ կամքը կա:Ղեկավարիր իմ մտքերն ու զգացմունքները բոլոր իմ խոսքերում և արաքներում: Ամեն աննախադեպ պարագայում մի թույլ տուր ինձ մոռանալ, որ այդ ամենը ի վերուստ է առաքված Քո կողմից: Ամեն