Աղաչում եմ Տեր Հիսուս և ընկ նում քո սուրբ խաչի առջև․ Զորավոր աղոթք

Աղաչում եմ,Տե´ր Հիսուս և ընկ նում Քո սուրբ Խաչի առջև նրա բարեխոսությամբ ընդունիր աղա չանքներս,կատարիր խնդ րվածքներս և նրանով զորացրու ինձ իմ կոչման մեջ,որի համար կանչվեցի ու Քո պատվիրաններում,որոնք սովորեցի Տուր ինձ նրանով

զորություն և ժո ւժկալություն զգաստություն,առո ղջություն և պահպանություն իմ անձին օր ու գիշեր և ամեն ժամ`ննջելիս ու արթնանալիս ընթանալիս և կանգ առնելիս գործերում ու տքն ություններում,աղոթքի և պահքի մեջ նաև՝Քո կամքը կատարելիսԱյն թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր

աշտարակ`թշն ամու առաջ:Զարդարիր ինձ սրանով՝իբրև հոգեղեն զարդով և իմանալի լույսով, Եվ Գաբրիելի ահեղ բարբառի օրը՝սուրբ Խաչդ երևալիս լուսավորիր խավարած հոգիս`լույսով բարձրանալու անմ ահ Փեսայիդ ընդառաջ՝խառնվելու հայրապետների երամներին,մարտիրոսների դասերին և հրեշտակների գնդերին Ամեն։