Մի մոռացիր աղոթել ամեն օր․Աղոթքը կյանք է փրկում ․Աստված լսում է քեզ

Մի մոռացիր աղոթել ամեն օր. Աղոթքը կյանք է փրկում. Աստված լսում է քեզ… Աղոթքը պետք է արտասանել միայնակ վա ռվող մոմի մոտ ծնկա չո ք վիճակում: Այս աղոթքը ունակ է հաշված րոպեների ընթացքում նվազեցնել ջերմաստիճանը, հանում է ցանկացած ց ավ… Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար: Ե՛կ, Տե՛ր, տեսության հիվ անդացած հոգուս, դիր Քո ձեռքն իմ վրա և բժ շկիր՝ ասելով.

«Զորացի՛ր և գնա կյանքի արդարության տանող ճանապարհով»: Տեր Աստված մեր, փարատիր ցա վերն ու բժ շկիր հիվ անդությունները Քո ժողովրդից, և ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առող ջություն շնորհիր, որով մարդկության տկա րությունը կրեցիր և դ ատա պարտեցիր մեր կյանքի ու փրկության թ շնամուն:

Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումող որմ Աստված, և միայն Դու կարող ես ներել մեր մեղ քերը, հեռացնել ախ տերն ու հիվ անդությունները մեր միջից: Բարիքներ պարգևող, Քեզ են հայտնի մեր կարիքները, առատ ող որմությունդ պարգևիր Քո արար ածներից յուրաքանչյուրին ըստ իր կարիքի, որոնց միջոցով միշտ թող գովվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։