Հավաքիր իրերդ, ինչն առաջին անհրաժեշտության է, մի տեղ պիտի գնանք,-ասաց հարսս․Ամբողջ ճանապարհին աղոթում էի, որ հանկարծ ծե րանոց չտանի, երբ մեքենան կանգ առավ մի անծանոթ վայրում

Հավաքիր իրերդ, ինչն առաջին անհրաժեշտության է, մի տեղ պիտի գնանք,-ասաց հարսս․․․Ամբողջ ճանապար հին աղոթում էի, որ հանկարծ ծերանոց չտանի, երբ մեքենան կանգ առավ մի անծանոթ վայրում։Ցավոք, շատ դեպքերում տարեցների կյանքը այնքան էլ լավ չի դասավորվում: Նրանց լքում են այն մարդիկ, ում համար իրենք ժամա նակին պատ րաստ էին ամեն ինչի:Մի կին կա, անո ւնը Մա րիա: Նստած էր տանը, երբ անս պասելի վերա-դարձավ հարսը ու ասաց. -Հավաքիր իրերդ, ինչն առաջին անհրաժեշտության է, մի տեղ պիտի գնանք: -Ու՞ր ենք գնում:Բայց պատասխան չհնչեց:Երբ կյանքից վաղաժամ հեռ ացավ

Մարիայի որդին, նա սկսեց իրեն անպետք զգալ: Որդու բուժման համար գումար ունենալու համար վա ճառել էր բնակ արանը, տեղափոխվել հար սի տուն, որը նրան ծնող ներն էին նվիրել ու որտեղ էլ ժամանակին բնակվում էր որդու ընտանիքը:Բայց ոչ մի գումար, ոչ մի դեղեր ու բուժումներ չփրկեցին նրա միակ որդու կյանքը: Այդ ժամանակվանից Մարիան մնաց հարսի տանը, էլ գնալու տեղ չո ւներ: Բայց չէ որ ինքը հասկանում էր, որ վաղ թե ուշ պիտի հեռանա այստեղից: -Հիմա որ գնանք, էլի կկարող անա՞մ տեսնել Մարի ամիկիս,-հուսահատ ված հարցրեց Մարիան: -Իհարկե հարսը զարմացած էր նրա հարցից: Ամբողջ ճանապարհին Մարիան անհան գսիտ էր, տեղը չէր գտնում: Մի քանի իրերով տոպրակը սեղմել էր դոշին ու անդադար աղո-թում էր, որ միայն թե ծերանոց չգնան:Կես ժամ անց նրանք հասան Երևանին կից գտնվող փոքր գյուղ: Հարսը բռնեց սկեսուրի ձեռ-քից, օգնեց իջնել մեքենայից: Ի զարմանս նրա, ոչ թե ծերանոց էր, այլ փոքր սեփական

տուն:Պարզվեց, որ հարսը իր հանգուցյալ ամ-ուսնու ծննդյան օրը որոշել էր սկեսուրին մի փոքր ուրախացնել: -Ես վաճառել եմ մեր բնակարանը, սա գնել եմ քեզ համար: Ամո ւսինս հաճախ էր ասում, որ ուզում է քեզ այս պիսի տուն նվիրել, որ միշտ երազել ես դրա մասին: Բայց նա չհասցրեց. հիմա ես եմ անում իր փոխարեն:Մարիամիկը 2 ամսից կամուսնանա, ինձ համար էլ 1-սենյականոց բնակարան եմ գնել, մեծ տունն ինչի՞ս է պետք:Խոստանում եմ՝ քեզ հաճախ այցելել, մի մտածիր, քեզ չեմ մոռանա: Ես հո տեսնում եմ, որ իմ ներ-կայությամբ քեզ ազատ չես զգում. Խաղաղ ապրիր: