Սուրճը կարող է նվազեցնել մա հվան ռիսկը. Հետազոտություն

Սուրճը կարող է նվազ եցնել մա հվան ռիսկը լյ արդի քր ոնիկ հի վանդու թյուններից: Նման եզրակացության են եկել Սաութհեմփթոնի համալսարանի գիտնականները, հաղորդում է The Guardian-ը: Նոր հետազոտության հեղինակները վերլ ուծել են 40-69 տարեկան 494 585 մարդու տվյալներ:Նրանց մեծ մասը խոստովանել է սուրճի սիրահար լինելու մեջ (384 818 մարդ), իսկ մյուսներն ասել են, որ խմիչք չեն օգտագործել (109 767 մարդ):Մասնագետները գրեթե 11 տարի ուսումնասիրել են մասնակիցների լյա րդը եւ գրանցել լյ արդի հի վանդության 3600 դեպք:

Պարզվել է, որ քրո նիկ հի վանդո ւթյունների զարգացման ռի սկը մարդկանց մոտ, ովքեր շատ են սիրում սուրճ, 20 տոկոսով ցածր է, քան նրանց մոտ, ովքեր սուրճ չեն խմել: Սուրճը կարող է նվազեցնել մա հվան ռի սկը լյ արդի քր ոնիկ հի վանդու թյուններից: Նման եզրակացութան են եկել Սաութհեմփթոնի համալսարանի գիտնականները, հաղորդում է The Guardian-ը:

Նոր հետազոտության հեղինակները վերլու ծել են 40-69 տարեկան 494 585 մարդու տվյալներ: Նրանց մեծ մասը խոստովանել է սուրճի սիրահար լինելու մեջ (384 818 մարդ), իսկ մյուսներն ասել են, որ խմիչք չեն օգտագործել (109 767 մարդ):Մասնագետները գրեթե 11 տարի ուսումնասիրել են մասնակիցների լյա րդը եւ գրանցել լյ արդի հի վանդ ության 3600 դեպք: Պարզվել է, որ քր ոնիկ հի վանդու թյունների զարգացման ռի սկը մարդկանց մոտ, ովքեր շատ են սիրում սուրճ, 20 տոկոսով ցածր է, քան նրանց մոտ, ովքեր սուրճ չեն խմել: