Դուք միշտ նրա պաշ տպանության տակ կլինեք. Աստծո 10 պատվիրանները

Ձեզ ենք ներկայացնում Աստծո 10 պատվիրանները 1.Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձանից բացի այլ Աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար (Ելից. 20:2-3): 2.Վերևում՝ երկնքում, ներքևում՝ երկրի վրա, և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կո ւռքեր չպիտի կերտես (Ելից. 20:4): 3.Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպիտի արտասանես:(Ելից. 20:7): 4.Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն: (Ելից. 20:8): 5.Պատվիր քո հորն ու մորը (Ելից. 20:12): 6.Մի սպանիր

(Ելից. 20:13): 7.Մի շն անար (Ելից. 20:14): 8.Մի գո ղանար (Ելից. 20:15)։ 9.Քո հարևանի դեմ սո ւտ վկ այություն մի տուր (Ելից. 20:16): 10.Ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աչք մի ունեցիր: (Ելից. 20:17).Ձեզ ենք ներկայացնում Աստծո 10 պատվիրանները 1.Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձանից բացի այլ Աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար (Ելից. 20:2-3): 2.Վերևում՝ երկնքում, ներքևում՝ երկրի վրա, և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կո ​ւռքեր չպիտի կերտես (Ելից. 20:4): 3.Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպիտի արտասանես:(Ելից. 20:7):

4.Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն: (Ելից. 20:8): 5.Պատվիր քո հորն ու մորը (Ելից. 20:12): 6.Մի սպանիր (Ելից. 20:13): 7.Մի շն անար (Ելից. 20:14): 8.Մի գո ղանար (Ելից. 20:15)։ 9.Քո հարևանի դեմ սո ւտ վկ այություն մի տուր (Ելից. 20:16): 10.Ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աչք մի ունեցիր: (Ելից. 20:17)