Քաղաքում ավտոմեքենայով հայտնվեցի խցանման մեջ․ Հանկարծ հետևի մասից ուժեղ հարված զգացի․ Մեքենայից դուրս եկա ու․Հարվածող ավտոյի վարորդը դուրս եկավ մեքենայից ու սկսեց ուժեղ լ ացել

Քաղաքում ավտոմեքենայով հայտնվեցի խ ցանման մեջ․ հանկարծ հետևի մասից ուժեղ հարված զգացի․ Մեքենայից դուրս եկա ու․Հարվածող ավտոյի վարորդը դուրս եկավ մեքենայից ու սկսեց ուժեղ լա ցել։Կնոջս հետ մնացել էինք խց անման մեջ: Հանգիստ նստած էինք, զրուցում, ոչ մեկի չէինք խանգարում:Հանկարծ մեր մեքենային հետևից հարվածում եմ: Դո ւրս եմ գալիս մեքենայից, հենց այդ պահին իջնո ւմ է նաև հարվածող մեքենայի վարորդը:

Հանկարծ նա ընկնում է գետնին և սկսում բարձրաձ այն արտ ասվել: Բար կությունս իսկույն անհե տանում է.
—Եղբայր, հանգստացիր, բան չկա: Երիտաս արդը նայում է ինձ և ավելի ուժեղ լա ցում: —Վերջ տուր, կարևորը բոլորս ո ղջ-առո ղջ ենք: Վն ասն էլ ապահով ագրությունը կփոխհատուցի: Տարօրինակ երիտասարդը չի հանգստանում, քաշում է գլ խի մ ազերը, քիչ է մնում պոկի:

—Հերիք է լ ացես, եղբայր, վեր կաց: Տեսնում եմ, որ մեքե նայի մեջ մի աղջիկ է նստած, լուռ հետևում է այդ ամենին: —Ընկերո ւհի, եկեք, հանգստացրեք ձեր ընկերոջը, — դիմում եմ նրան: Աղջիկն իջնում է մեքենայից և ասում. —Իրականում սա իմ մեքենան է: Մենք գր ազ էինք եկել, որ եթե 3 օրվա ընթացքում նա ավ տովթ արի ենթարկվի իմ մեքենան վարե-լիս, ապա պիտի ամուսնանանք:Լուռ պտտվում եմ և նստում մեքենան: Ամբողջ ճանապարհին ես ու կինս ծի ծաղում էինք այդ զվարճալի զույգի վրա: