Աղջիկը սարսափելի մեջքի ցա վով տեղափոխվեց հի վանդանոց. բժ իշկների ասածից հետո դեռ երկար ժամանակ ուշքի չէր գալիս

Էբոնի Ստիվենսոնը շատ հետաքրքիր պատմության հեր ոսուհի է դարձել: Նա ընդամենը 18 տարեկան էր, երբ գա նգատվելով մե ջքի ուժեղ ցա վից՝ որոշեց շուտ պառկել քնելու: Նա նույնիսկ չէր էլ կարող մտածել, որ 3 օր անց կհայտնվի հի վանդանոցում, այն էլ երեխայի գրկած: Էբոնին չէր կարողանում հավատալ, որ աղջիկ է ունեցել, քանի որ չգիտեր, որ հղի է: Թե ինչպես և ինչի համար է նա հայտնվել հի վանդանոցում, պատմել է մայրը:

Սենյակ գնալուց առաջ՝ Էբոնին լոգարան էր մտել և կորցրել գիտակցությունը: Մայրը շ տապօ գնություն էր կանչել, իսկ երբ բ ժիշկը սկսել էր հարցեր տալ, թե հ ղիության որ շաբաթում է գտնվում աղջիկը, նա ուղղակի չէր կարողացել խոսել, քանի որ նույնիսկ մտքով չէր անցնում, որ տատիկ է դառնալու: Շուտով Էբոնիին տեղափոխեցին հի վանդանոց և բժ շկական կո մայի օգտագործման միջոցով ծն վեց առո ղջ երեխա:

Էբոնին վստահ էր, որ սխալմունք է տեղի ունեցել և երեխան իրենը չէ, այդ պատճառով էլ, երբ ու շքի եկավ, խնդրեց երեխային հեռու տանել իրենից: Սակայն բժ իշկները հավատացրեցին նրան, որ ոչ ոք չի սխալվել, և այժմ նա երիտասարդ մայրիկ է: Բժ իշկներն ասում են, որ հ ղիությունը նկատելի չի եղել երեխայի դիրքի պատճառով: Էբոնին ոչինչ չի պատմել երեխայի հոր մասին, իսկ աղջնակին անվանել են Մելոդի: