Ինչպես տարբերել լոլիկը բնական ճանապարհով է աճեցվել ու կարմրել, թե՞ քիմ իական միջամտությամբ

Հետաքրքիր

Արդեն ամառ է․ Ինչպես տարբերել լոլիկը բնական ճանապարհով է աճեցվել ու կարմրել, թե՞ քիմ իական միջամտությամբ․․․Տարբերել բնական ճանապարհով աճեցրած բանջարեղենը գենետիկո րեն փոփոխվածից՝ դժվ ար է: Ձեզ ենք ներկայացնում երկու նշան, որոնց միջոցով կարող եք տարբերել գենետ իկորեն մոդիֆ իկացված բանջարեղենը: Ինչպես ընտրել բնա կան լոլիկներ․ ԳՄ Օ պարո ւնակող

լոլիկներն արտա քինից ավելի գեղեցիկ են, սակայն համը բնականի նման չէ: Եթե լոլիկները կատարյալ կլոր կամ ձվաձև տեսք ունեն, բավականին փայլո ւն մաշկ կամ բոլորը միևնո ւյն չափի են, ապա պետք է մտածել՝ գնե՞լ, թե ոչ: Բնա կանի գլխավոր նշաններից է միջատների առկայությունն ու դրանցից առաջացած վն ասվածությունը: ԳՄ Օ-ն միջ ատները չեն ուտում: Փորձեք դիպչել լոլիկներին՝ մատներով սեղմելով դրանք: Եթե մա շկը չի պայ թում և միայն մատների տեղն է մնում՝ հավանաբար

մթերքը թո ւնավոր է:Երբ կտրում եք բնական լո լիկը և մյուս բանջա րեղեններն ու մրգերը, միանգամից հյութը թափվում է: Ոչ բնական մթերքներն այդպես չեն լինում: Խուսափելու համար ԳՄ Օ պարունակող մրգերից և բնաջարեղեններից՝ խորհուրդ է տր-վում դրանցից յուրաքանչյուրը գնել այն եղանակին, երբ իրոք դրանք աճում են: Բարի ախորժակ