Դիետոլոգները հաստատում են․Սա համարվում է որովայնի հատվածում ճարպը այրող բոլոր ժամանակների ամենահզոր միջոցը

Հետաքրքիր

Այս հզոր ըմպելիքն օգնում է կան խարգելել գր իպը, մարքել օր գան իզմը և կանխել ճա րպի կուտակումը: Կիտրոնը և չիա սերմերը խմում են կուտակված ճա րպն այ րելու համար: Այս բաղադրիչներն ինքնին շատ օ գտակար են: Սակայն դրանք միավորելու դեպքում արդյունքը զարմանալի է: Բաղադրիչները՝1 կիտրոնի հյութ, Չիա սերմեր՝ 1 ճ. գ., Մեղր՝ 1 ճ. գ., Ջուր՝ 1.5 բաժակ։ Պատրաստումը և օգտագործումը՝ Նախ չիա սերմերը պետք է թրջեք առնվազն 1 ժամով:

Երբ դրանք ջուր կլանեն, գե լի հատիկների տեսք կունենան դրանց մեջ պարունակվող ման րաթելի պատճա-ռով: Քամեք դրանք և խառնեք վերը նշված քանակի ջրին և կիտրոնի հյութին: Բոլոր բաղադրիչները բլ ենդերով լավ խառնեք մինչև համաս եռ զանգված ստացվի: Այս համեղ հյութը պետք է օգտագործել ամեն օր առավոտյան։ Դա կարագացնի ձեր նյ ութափո խանակությունը և արագ կն իհարեք: Կիտրոնի առավելությունները ք աշի նվա-զեցման համար՝ վերացնում է ճա րպն ար յան միջից։

Դա բնական մաքրող միջոց է, որն օգնում է հեռացնել տո քսին ները։ Դրա ալ-կա լային կազմը բերում է ստա մոքսահ յութի արտադրության ավելացման, ինչը հնարավոություն է տալիս ա-վելի լավ մա րսել ուտելիքը։ Այն շատ քիչ կա լորի աներ է ապահովում։ Օգնում է պայ քարել որ ովայնի փք վածության դեմ։ Ունի լու ծվող ման րաթել՝ պե կտին, որը գործում է որպես կլա-նող նյ ութ աղ իներում, ինչն օգնում է ք աղց չզգալ:

Չիա սերմերի առավելությունները նի հարելու համար՝ արա-գացնու նյ ութափո խանակությունը՝ հնարավորություն տալով ա յրել որ ովայնի և իր անի հատվածի ճա րպը։ Պարունակում է շատ կա լցի ում, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ յուրացնել օգտագործվող ճա րպերը։ Երկարաձգում է հագեցածության զգացումը և արագ մեղմացնում է տա գնապը, ինչը շատ օգտակար է չափից շատ ուտ ելուց խու սափելու համար։ Նվազեցնում է որ ովայնի փք վածությունը։ Բջ ջանյ ութի մեծ պարունակությունը կարող է կարգավորել աղ իների աշխատանքը և արդյունավետորեն հանել տո քսին ները։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.