Աղոթք Ապաշխարություն. Այս աղոթքը բոլորի տանը պետք է հնչի

Հետաքրքիր

Շնորհակալ ենք Տե’ր Որ առաքում ես մեզ, Քո խոսքի առատ Իմաստությունը։ Մ եղա վորներիս ջանում ես հանել Այս մե ղսկ որույս ու խե լագարված աշխարհի ճահճից։ Հիսուս իմ Աստված,իմ շատ Թանկագին Ընդունիր աղոթքս,Դու իմ շուրթերից։ Հոգով խռ ոված,լցված դառնությամբ Միակ Բժի շկը’ Դու ես Տեր Աստված.ԼՈՒՅՍՈՎԴ Զորավոր ինձ լուսավորիր, Սիրով Քո Քնքույշ Դու ինձ

Գուրգուրիր, Որ հալվի սառույցն սառած իմ սրտի, Որ լցվի հոգիս Քո ող որմությամբ. Տեր իմ Աստված’ Սուրբ Երրորդություն Ողո րմի’ր Դու մեզ ու տուր Փրկություն։ Ամեն․Շնորհակալ ենք Տե’ր Որ առաքում ես մեզ, Քո խոսքի առատ Իմաստությունը։ Մ եղա վորներիս ջանում ես հանել Այս մե ղսկ որույս ու խե լագարված աշխարհի ճահճից։ Հիսուս իմ Աստված,իմ շատ Թանկագին

Ընդունիր աղոթքս,Դու իմ շուրթերից։ Հոգով խռ ոված,լցված դառնությամբ Միակ Բժի շկը’ Դու ես Տեր Աստված.ԼՈՒՅՍՈՎԴ Զորավոր ինձ լուսավորիր, Սիրով Քո Քնքույշ Դու ինձ Գուրգուրիր, Որ հալվի սառույցն սառած իմ սրտի, Որ լցվի հոգիս Քո ող որմությամբ. Տեր իմ Աստված’ Սուրբ Երրորդություն Ողո րմի’ր Դու մեզ ու տուր Փրկություն։ Ամեն